Adres - 06-100 Pułtusk, ul. Hornowskiego 3

Tel - +48 22 115 84 01

E-mail - biuro@kreatorzy-it.pl

Wdrożenia/Projekty

Przez ostatnie lata w przedsiębiorstwach zwiększa się liczba zarówno ilościowo jak i wartościowo inwestycji w projekty technologii informatycznych. Wdrożenia nowych rozwiązań w wielu firmach mają charakter strategiczny, ponieważ znacznie wpływają na organizację przedsiębiorstwa. Liczba wdrożeń wciąż rośnie, ponieważ istnieje przekonanie o pozytywnych skutkach po każdym wdrożeniu nowego systemu, chociażby usprawnienie miało by to nastąpić w minimalnym stopniu. Istotne jest właściwe dobranie aplikacji do potrzeb organizacji. Wstępnym warunkiem przy realizacji projektu informatycznego jest standaryzacja i weryfikacja sfery działania organizacji i dopasowanie do tego funkcjonalności nowego systemu.

Jednym z obszarów działania firmy Kreatorzy IT jest projektowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu informatyki. Rozwój infrastruktury IT jest niezmiernie ważnym elementem rozwoju całej firmy dlatego dobrą praktyką jest powierzenie tego procesu ludziom z odpowiednim doświadczeniem.


Świadczymy m.in.:
- Audyt sprzętu pod nowe rozwiązanie informatyczne,
- Doradztwo przy wyborze nowego rozwiązania,
- Zarządzanie projektem,