Adres - 06-100 Pułtusk, ul. Hornowskiego 3

Tel - +48 22 115 84 01

E-mail - biuro@kreatorzy-it.pl

Strefa pracodawcy

Cechy i zdolności odpowiednio dobranego zespołu pracowników stanowią najcenniejszy kapitał organizacji, przyczyniając się dzięki temu do jej konkurencyjności na rynku. Tak jak wszystkie zasoby, również zasoby ludzkie wymagają specjalnych oraz profesjonalnych działań, w efekcie okazujących się niezwykle wysoce opłacalnych. Należy zaznaczyć, że nawet najlepiej opracowany projekt nie zostanie wdrożony z powodzeniem, jeżeli zabraknie aktywnego zaangażowania pracowników o odpowiednich kompetencjach.

W zakresie rekrutacji nasi pracownicy nieustannie monitorują rynek i wyszukują najlepszych specjalistów IT, ponieważ wiedzą jak ważne jest to dla Państwa biznesu. Dzięki temu nasza baza liczy już ponad 1 tys. osób. Staramy się, aby czas poświęcony na dotarcie do specjalisty o odpowiednich umiejętnościach stale był skracany, pozwalając Państwu dostarczyć potencjalnego pracownika jak najszybciej.

Prowadzimy rekrutację przy wykorzystaniu kilku metod:

- Direct Search, analiza potencjalnych kandydatów w oparciu o precyzyjne kryteria selekcji uzgodnione z Klientem,

- Networking, proces rekrutacji pracowników opierający się na sieci wzajemnych kontaktów biznesowych,

- Executive Search, pozyskanie właściwych kandydatów na wysokie stanowiska zarządzające z zachowaniem wysokiego stopnia poufności, zapewniając odpowiedni komfort prowadzenie rozmów zainteresowanym stronom,

- Target Search, poszukiwania pracowników na podstawie weryfikacji określonych firm oraz stanowisk wybranych przez klienta.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt pod adresem : praca@kreatorzy-it.pl.
powrót ...