Adres - 06-100 Pułtusk, ul. Hornowskiego 3

Tel - +48 22 115 84 01

E-mail - biuro@kreatorzy-it.pl

Nasza misja

Naszą misją jest doprowadzanie do realizacji celów naszych klientów, dzięki współpracy opartej na zasadach partnerstwa.

Jednym z podstawowych celów outsourcingu jest niewątpliwie obniżenie kosztów, najlepiej na wielu płaszczyznach. Firma, która zdecyduje się powierzyć zewnętrznej firmie cząstkę swojej działalności, zyskuje nie tylko zmniejszenie kosztów bezpośrednich ( wynagrodzenie + wszystkie pochodne składki, koszty związane ze szkoleniami ), ale również koszty pośrednie ( opłaty za lokal, opłaty za rachunki telefoniczne, zmniejszenie zaangażowania księgowości oraz obsługi administracyjnej, sprzętu komputerowego ).

Outsourcing umożliwia koncentrację na podstawowej działalności organizacji co pozawala na przesunięciu zasobów ludzkich z działalności podstawowej do zasadniczej, która umożliwia rozwój.

obrazek


Referencje

Bogdan Metrycki - Usługi Telekomunikacyjne Teletechnika

" Firma Kreatorzy IT Grzela Kamil jako podwykonawca w jednym z naszych projektów była odpowiedzialna za projekt wdrożenia rozwiązań serwerowych. Zlecenie było zrealizowane w umówionym terminie oraz prace były wykonane zgodnie z wymogami postawionymi przez klienta"

obrazek